Gjørv

En slekt med djupe røtter og mange grener
Forfatter(e)
Asmund Gjørv
År
1985
Utgitt
Steinkjer trykkeri
Sider
40 s.
Omkring gamle slekter på Gjørv
Forfatter(e)
John Aasum
År
1961
Utgitt
Nord-Trøndelag historielag
Sider
36 s.