Grane

Vefsn bygdebok
3A (særbind)
1858
Nasjonalbiblioteket
Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1990
441
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,
Vefsn bygdebok
3C (særbind)
1011
Nasjonalbiblioteket
Gardshistorie for Grane : g.nr 65-84
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn bygdeboknemnd
1996
466 s.
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,
Vefsn bygdebok
3B (Særbind)
856
23/04/2018
Nasjonalbiblioteket
Gardshistorie for Grane : g.nr 49-64, 202, 203
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn bygdeboknemnd
1995
565
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,