Grue

Grueboka
Tittel
Undertittel
Bygda
Bind
1
Forfatter(e)
Harald Hveberg
År
1948
Utgitt
Grue kommune
Sider
XII, 442 s.
Grueboka
Tittel
Undertittel
Gardene
Bind
2-1
Forfatter(e)
Harald Hveberg
År
1949
Utgitt
Grue kommune
Sider
482 s.
Grueboka
Tittel
Undertittel
Gardene
Bind
2-2
Forfatter(e)
Harald Hveberg
År
1949
Utgitt
Grue kommune
Sider
s. 483-947
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
Undertittel
Gardsnr 93 Nes
Bind
1
Forfatter(e)
Hans Marius Trøseid
År
1994
Utgitt
Solør slektshistorielag
Sider
160 s.
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
Undertittel
Gardsnr 91 Østre Skara og gardsnr 92 Vestre Skara
Bind
2
Forfatter(e)
Hans Marius Trøseid
År
1996
Utgitt
Solør slektshistorielag
Sider
141 s.
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
Undertittel
Gardsnr 81-90 : Svinøre - Fuglerud
Bind
3
Forfatter(e)
Hans Marius Trøseid
År
2000
Utgitt
Solør slektshistorielag
Sider
407 s.
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
Undertittel
Gardsnr 22 : Voll-Vollermoen
Bind
4
Forfatter(e)
Inger Rønaasen
År
2001
Utgitt
Solør historielag
Sider
486 s.