Grue

Grueboka
Grueboka
1
1091
Bygda
Grue kommune
1948
XII, 442 s.
Harald Hveberg
BIBSYS
Grueboka
Grueboka
2-1
1172
Gardene
Grue kommune
1949
482 s.
Harald Hveberg
BIBSYS
Grueboka
Grueboka
2-2
1013
Gardene
Grue kommune
1949
s. 483-947
Harald Hveberg
BIBSYS
Grueboka : Finnskogen : gards- og slektshistorie
2312
Grue kommune
1990
771
Hans Marius Trøseid
BIBSYS
,
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
1
3314
Nasjonalbiblioteket
Gardsnr 93 Nes
Solør slektshistorielag
1994
160 s.
Hans Marius Trøseid
Tillegg til Grueboka av Harald Hveberg fra 1948-1949
BIBSYS
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
2
1340
Gardsnr 91 Østre Skara og gardsnr 92 Vestre Skara
Solør slektshistorielag
1996
141 s.
Hans Marius Trøseid
Tillegg til: Grueboka av Harald Hveberg fra 1948-1949
BIBSYS
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
3
1150
Gardsnr 81-90 : Svinøre – Fuglerud
Solør slektshistorielag
2000
407 s.
Hans Marius Trøseid
Tillegg til: Grueboka av Harald Hveberg fra 1948-1949
BIBSYS
Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie
4
970
Gardsnr 22 : Voll-Vollermoen
Solør historielag
2001
486 s.
Inger Rønaasen
Tillegg til: Grueboka av Harald Hveberg fra 1948-1949
BIBSYS