Halvorsen

Adam Fischer : 1677-1736 : understiger ved Kongsberg sølvverk
Undertittel
Historisk frontfigur ved opptøyene i Kongsberg etter pinse 1730, bergmennenes utsending til kongen i Kjøbenhavn, dømt til festningsarbeide i jern, gitt amnesti av den dansk/norske konge - og en av Adam Fischers etterslektsgreiner i Kongsberg - fram tili dag ...
Forfatter(e)
Kåre Jacobsen
År
2002
Utgitt
Eget forlag
Sider
181 s.
Lyngørslekten Halvorsen : dens aner og etterkommere
Forfatter(e)
Rudolf Halvorsen
År
2000
Utgitt
RTPH forl.
Sider
368 s.
Slekten efter Gulbrand Christophersen fra Rælingen
Undertittel
Edvardsen, Gjestvang, Gulbrandsen, Hagebråten, Halvorsen,Tomter, Østby
Forfatter(e)
Per Bredo Østby
År
1972
Utgitt
Eget forlag
Sider
71 s.
Tron Halvorsen og Anne Kristine Nielsdatters slektshistorie
Forfatter(e)
Gunnlaug Aasetre
År
1984
Utgitt
Eget forlag
Sider
85 s.