Hansen

16 slekter : Halfdan Grieg (f. 1864) og Ragna f. Geelmuyden (f. 1868) : deres forfedre-slekter og deres etterslekt
1252
Eget forlag
1993
211 s.
Halfdan B. Grieg

Inneholder informasjon om slektene Brinck, Bøgh, Geelmuyden, Grieg, Hansen, Heitman, Lous, Monrad, Muldrup, Munthe, Nørgaard, Oppenheim, Perbøl, Sagen, Stahlbom og Zahrendt.
Bergen Off. Bibliotek
Anders Kiil Hansen
703
forfedre, slekt og etterkommere ; Samuel Olsen : forfedre,slekt og etterkommere
2004
185 s.
Vilhelm Martinsen
BIBSYS
, ,
Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar
668
Norsk slektshistorisk forening
1958
s. 222-235
Olaus Schmidt
NST bind 16
,
Boet 1856
Boet 1856
646
1856
Engel Hansen
Stavanger bibliotek
Brukseier i Skien H.C. Hansen : 1844-1944 : En foregangsmann i den norske tremasseindustri : Minneskrift til hundreårsdagen den 6. september 1944
988
Fabritius
1944
220 s.
Ingolf Kittilsen

Inneholder en del stoff om Bakken og Jebsen slekten, samt register over H.C. Hansen efterslekt
Ålesund bibliotek/Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Christen Johnsens slekt, Axel Hansens slekt, Jan Pedersens slekt
613
Kristiansund
1944
65 s.
Rudolf Martin Rudolfsen
BIBSYS
De bodde i Moloveien 5, like ved Molja-
639
Olufine Jacobine Brunstad og Jakob Andreas Hansen med etterkommere
2004
37 s.
Marit Bødtker, Åse Foss og Margrethe Schöldberg
Spiralrygg. «Utgitt i anledning hundreårsminnet om Ålesund-brannen og slektsstevnet ved Molja 6-8. august 2004» – Omslaget
BIBSYS
Efterslægt efter Jørgen Hansen og Karen Christensdatter i Hornelund, Horne, Østerhorne Herred
573
Forfatteren selv
1995
Ulla Nørskov

ISBN: 87-985758-0-5
Statsbiblioteket