Hansen

Anders Kiil Hansen
Undertittel
forfedre, slekt og etterkommere ; Samuel Olsen : forfedre,slekt og etterkommere
Forfatter(e)
Vilhelm Martinsen
År
2004
Sider
185 s.
Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar
Forfatter(e)
Olaus Schmidt
År
1958
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 222-235
Boet 1856
Tittel
Forfatter(e)
Engel Hansen
År
1856
Christen Johnsens slekt, Axel Hansens slekt, Jan Pedersens slekt
Forfatter(e)
Rudolf Martin Rudolfsen
År
1944
Utgitt
Kristiansund
Sider
65 s.
De bodde i Moloveien 5, like ved Molja-
Undertittel
Olufine Jacobine Brunstad og Jakob Andreas Hansen med etterkommere
Forfatter(e)
Marit Bødtker, Åse Foss og Margrethe Schöldberg
År
2004
Sider
37 s.