Hansen

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar
Forfatter(e): Olaus Schmidt
År: 1958
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 222-235
Familjeoptegnelser
Forfatter(e): Agnes Margarethe Hansen
År: 1904
Sider: 80 s.
Professor, rektor Hans Jørgen Hansen og hans slægt
Forfatter(e): Sofus Elvius
År: 1909
Sider: 80 s.
Christen Johnsens slekt, Axel Hansens slekt, Jan Pedersens slekt
Forfatter(e): Rudolf Martin Rudolfsen
År: 1944
Utgitt: Kristiansund
Sider: 65 s.
Slekten etter Søren Hansen, Blegebakken, Skien og Olava Laurine Johnsdatter, Gjerpen
Forfatter(e): Bredo Henriksen
År: 1960
Utgitt: Eget forlag
Sider: 63 s.
Slektsbok, Jens Olaf og Julie Helene Hansen
Forfatter(e): Ivar Hansen
År: 2012
Sider: 477
Slægtsbog for efterkommere efter Lorenz Hansen og Anna Jepsen på Blomsgård
Forfatter(e): Lorens Hansen
År: 2010
Utgitt: Forfatteren selv
Sider: 47 s.
Skiensfamilien Flood
Undertittel: og dens legatberettigede descendenter
Forfatter(e): Jørgen Wright Flood
År: 1884
Utgitt: A W Brøgger
Sider: 41