Harboe

Harboe-ætta frå Høgsfjord
Forfatter(e)
Ola Aurenes
År
1937
Utgitt
Stavanger
Sider
9 s.
Harboe’ske slegtsbiografier
Undertittel
Amtmandinde Harboe, født Mourier Barndom og ungdom, slegten
Forfatter(e)
Edvard Harboe
År
1922
Sider
114
Kjonerud; spredte minder fra mit barndomshjem
Forfatter(e)
Lorentz Harboe
År
1941
Utgitt
Cammermeyer
Sider
87 s.
To officersfamilier Harboe
Forfatter(e)
H. W. Harboe
År
1893