Harbou

Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets
Forfatter(e)
C. S. Schilbred
År
1958
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 97-111
Optegnelser om slægten Harbou eller Hardebou
Forfatter(e)
Frederik Hans Walter Harbou
År
1889
Utgitt
Kjøbenhavn
Sider
106