Hattfjelldal

Hatfjelldalens finner
786
Etnografisk museum
1934
159 s.
J.M. Ingebrigtsen Fagerbakken
Dokumentet er del av serien Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi 1, hefte nr 2 av serien Nordnorske samlinger
Bodø bibliotek
Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987
712
Kommunen
1987
182 s.
BIBSYS
Hattfjelldal kommune hundre år : 1862-1962
754
ei nemnd
1962
212 s.
Inneholder bl.a. kapitlene: «Bygda i gamal tid», av Kasper Sæterstad og «Reindrifta i Hattfjelldal gjennom 100 år», skrevet av Peder Hagen.
BIBSYS
Samene i Susendalen
878
Hattfjelldal kommune
1992
244 s.
Václav Marek
BIBSYS
Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m.
1409
Ivar Ørjedal
Johnsens Aksidenstrykkeri
1923
192 s.Tradition
 9


 Hattfjelldalens  bebyggelse
 18


 Færdselsveie
 96


 Ivar Ivarsen «Gammel-Ivar»
 100


 Træk fra nybyggerlivet
 104


 Om kirker og geistlig betjening i Hattfjelldal
 126


 Kommunal oversigt
 130


 Gangforretning paa Varntræsk 1761
 144


 Om større skogbrande
 146


 Hattfjelldalsslegten
 148


 Den gamle Holmslegten, Røsvatsholmen
 152


 Varntræskslegten I
 156


 Varntræskslegten II
 160


 Stornesslegten
 163


 Lidt om bebyggelsen i Fiplingdals-grænden Kongsdalen
 167


 Lappen  ”Vis-Jakob”
 180


 Levevilkaar  og  juleskikke
 183


 Justis i 1840 – 50-aarene
 187


 Til de unge i Hattfjelldalen
 189


BIBSYS
Vefsn bygdebok
6A (særbind)
901
20/05/2018
Gardshistorie for Hattfjelldal : g.nr 1-2, 38-47, 80-82
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
2001
548
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
6B (Særbind)
898
20/05/2018
Gardshistorie for Hattfjelldal : g.nr 68-79, 83-87
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
2009
378
Kjell Jacobsen, Leif Elsvatn
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
6C (Særbind)
1044
27/02/2014
Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr 3-11, 29-37
2013
408
978-82-993989-8-5
Leif Elsvatn
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
særbind VI d
255
10/12/2017
Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr. 48-67
Vefsn bygdeboknemnd
2016
416
978-82-690478-0-6
Leif Elsvatn
Oria
Vefsn bygdebok