Hedmark

Stangeboka
Stangeboka
1
1353
Nasjonalbiblioteket
demringen
1999
215 s.
Ole Nashoug, Anders Hagen
Forlagets omtale: Dette er den første i en serie bygdebøker fra Stange, og den er en rikt illustrert bok om arkeologi og geologi i hele Stange kommune. Geologidelen er skrevet av Ole Nashoug, mens arkeologidelen er forfattet av professor Anders Hagen. Denne første boka omfatter tidsperioden fra istidens slutt til vikingtida.
Haugen bok
Stangeboka
Stangeboka
2
608
under konge og kirke 1000-1660
Stange historielag
2006
574 s.
Svein-Erik Ødegaard
Forlagets omtale: Dette er bind nummer 2 i en serie bygdebøker fra Stange, og omhandler Stange i middelalderen. Boka er skrevet av historiker Sven-Erik Ødegaard som tidligere har skrevet en rekke bygdebøker, og som besitter stor kunnskap nettopp om den perioden han skriver om her. Leder ved Hedmarksmuseets fotoavdeling, Jan Haug, har hatt ansvaret for utforming og produksjon, mens Oddmund Mikkelsen og Hilde Aaseth har bidratt med illustrasjoner.
Haugen bok
Sør-Odal bygdebok
1
825
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1971
664 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
4
1604
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1979
640 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
5
932
Gards- og slektshistorie for Strøm sokn
Sør-Odal kommune
1987
418 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
6
1883
Nasjonalbiblioteket
Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma
Sør-Odal kommune
1990
598 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
7
748
Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen
Sør-Odal kommune
1992
569 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
8
720
Gards- og slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust
Sør-Odal kommune
1995
816 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
2
2111
Nasjonalbiblioteket
Bosetting og slekter gnr 12-25 i Strøm sokn
Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg
1999
376 s.
Birger Kirkeby
rev. utg.
BIBSYS
Sør-Odal bygdebok
3
753
Bosetting og slekter gnr 26-29 i Strøm sokn
Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg
2002
406 s.
Birger Kirkeby
rev. utg.
BIBSYS