Helgeland

Helgeland historie
1
715
16/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Fra de eldste tider til middelalderens begynnelse ca. 1030
Helgeland historielag
1985
294
8290148445
Kristian Pettersen, Birgitta Wik
BIBSYS
Helgeland historie
Helgeland historie
2
690
16/01/2018
Nasjonalbiblioteket
Fra middelalderens begynnelse ca. 1030 til reformasjonen 1537
Helgeland historielag
1994
263
82-90148-55-0
Birgitta Berglund
BIBSYS
Helgeland historie
Helgeland historie
3
793
16/01/2018
1537-1840
Helgeland historielag
2011
384
978-82-90148-40-4
Ann Kristin Klausen, Kåre Hansen, Leif Elsvatn
BIBSYS
Helgeland historie
Helgeland historie
4
242
16/01/2018
1537-1840
Helgeland historielag
2015
389
978-82-93414-01-8
Sten Rino Bonsaksen
BIBSYS
Helgeland historie