Hempel

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Danske patricierslægter
Bind: 2
Forfatter(e): Wilhelm von Antoniewitz
År: 1979
Utgitt: Dansk historisk håndbogsforlag
Sider: 223 s.
Stamtavle over den Hempelske familie i Danmark
Forfatter(e): Preben Hempel
År: 1915
Sider: 39 s.