Herøy

Ein gong ei ishavsbygd
Forfatter(e)
Richard Bergh
År
1981
Utgitt
Herøy kulturstyre
Sider
160 s.
Ein gong ei ishavsbygd
Forfatter(e)
Richard Bergh
År
1981
Utgitt
Herøy kulturstyre
Sider
160 s.
Herøy og herøyfjæringar – gløtt frå gammal tid
Forfatter(e)
Paul Solheim
År
1974
Utgitt
Herøy historielag
Sider
62 s.
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-3
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1963
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
677
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-2
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1981
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
651
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-1
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1979
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
687
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-1
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1962
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
565
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-1
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1962
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
565
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-2
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1963
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
611
Herøyboka
Tittel
Undertittel
Gardar og folk
Bind
1-2
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1963
Utgitt
Herøy sogelag
Sider
611