Holck

Gamle ætter i Sogn
Forfatter(e)
Henning Sollied
År
1928
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
193-232
Holck
Tittel
Undertittel
Til M. Rognes Artikel "Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst" i bind X, p. 313 ff.
Forfatter(e)
Harald Holck
År
1954
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 374-376
Holck-ætta
Forfatter(e)
Magnar Kruse Bjørge
År
1960
Utgitt
Eget forlag
Sider
s. 51-78
Holckske Slægter- og Problemer
Forfatter(e)
Harald Holck
År
1947
Utgitt
Eget forlag
Sider
42 bl.
Holckslækta
Forfatter(e)
M. A. Ringereide
År
1944
Utgitt
Historielaget
Sider
8 s.