Jensen

Stasjonsmester på Strømmen Ole Jensen : aner og etterkommere
Forfatter(e)
Bodil Moum Børsting
År
1990
Utgitt
B. Moum Børsting
Sider
84 bl.
The Jensen clan 1994
Forfatter(e)
Philip og Corinne (Johnson) Bolz, m.fl.
År
1994
Sider
270, 39 s.