Jonson

Til minne om Ole Jonson Bøe
Undertittel
i anledning hans 100 års fødselsdag 23. juli 1947
Forfatter(e)
Aslaug Jacobsen
År
1948