Kaasbøl

En Kaasbøl-gren
Forfatter(e)
Lita Brodtkorb Leistad
År
1990
Utgitt
Norsk Slektshistoriske Forening
Sider
s. 75-76