Kirsebom

Familien Kirsebom
Forfatter(e)
Lucie Møller
År
1972
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
20 bl.
Stamtavle over familien Kielland samt nogle cognatiske familier
Undertittel
Kirsebom, Schanche, Trane, Godtzen (med Lindall, Saxe, Prahl, Berner m. fl.), Petersen von Fyren, Magnus, Zetlitz, von der Lippe, Sømme, Bendz og Petersen
År
1878
Utgitt
Kiellands Bogtrykkeri
Sider
136