Kjøpstad

Kjøpstad, ei grend i Gildeskål
Gårds- og slektshistorie for Kjøpstad med nærområder
Finn Steen
2011
112
Eget forlag
978-82-303-1924-6
BIBSYS
05/02/2015