Kjøpstad

Kjøpstad, ei grend i Gildeskål
1697
05/02/2015
Gårds- og slektshistorie for Kjøpstad med nærområder
Eget forlag
2011
112
978-82-303-1924-6
Finn Steen
BIBSYS