Kongsvinger

Byen vår : gamle Kongsvinger 1855-1963
En veileder til gater og eiendommer
Kongsvinger-Vinger historielag
2017
288
978-82-303-3666-3
Johan Seglsten
ORIA