Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
1-1
1168
Gårds- og slektshistorie for Lødingen
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1987
510 s.
Vivian Fjordholm
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
1-2
1213
Gårds- og slektshistorie for Lødingen
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1987
S. 517-1113
Vivian Fjordholm
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2A
2663
Nasjonalbiblioteket
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1990
420
Konrad Naustvik
Omfatter Hinnøya og fastlandet
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2B
1096
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1994
S. 422-853
Konrad Naustvik
Omfatter Tjeldøya og Ramnes
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
4
871
Fra steinalderen til 1700-tallet
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1990
486 s.
Alf Ragnar Nielssen
BIBSYS
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
5
947
Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1994
425 s.
Alf Ragnar Nielssen og Hilgunn Pedersen
Over tittelen: Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie 1700-1870
BIBSYS