L'Orange – LåkeAv samisk ætt – Solveig og Rudolph Johnsons slektshistorie
1643
Terje Arneng
1992
Rudolph Johnson og Arden Johnson
BIBSYS
Baggethunslekten og josefine listeruds slekt
963
Nasjonalbiblioteket
samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Gjengangeren
1945
62 s.
Rolf Baggethun
Horten bibliotek