L'Orange – LåkeAv samisk ætt – Solveig og Rudolph Johnsons slektshistorie
Rudolph Johnson og Arden Johnson
1992
Terje Arneng
BIBSYS
Baggethunslekten og josefine listeruds slekt
samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Rolf Baggethun
1945
62 s.
Gjengangeren
Nasjonalbiblioteket
Horten bibliotek