Lovund

Lovund : gården og folket : et historisk tilbakeblikk på et av Helgelands mest markante øysamfunn
Rune Bang
2009
368 s.
Lurøy historielag
Lurøy bibliotek