Lovund

Lovund : gården og folket : et historisk tilbakeblikk på et av Helgelands mest markante øysamfunn
825
Lurøy historielag
2009
368 s.
Rune Bang
Inneholder navneregister, s. 364-368
Lurøy bibliotek