Lurøy

Disse tider, disse skikker : Træna, Lurøy, Rødøy, Meløy
2200
Nasjonalbiblioteket
I fellesprestegjeldets dager 1500-1800
Kommunene Træna, Lurøy, Rødøy og Meløy
1997
352 s.
Alan Hutchinson
BIBSYS
Lurøy-Onøy – «Stedet med sentral og bekvem beliggenhet»
969
26/01/2014
Gårdene og folket
Lurøy historielag
2012
591
978-82-90843-18-7
Rune Bang
BIBSYS
Nordbygda : gårdene og folket : Kvina, Kongsvik, Tonnes og finnerydningene Aspdal og Gammen i Lurøy kommune
1474
Lurøy historielag
2007
493 s.
Rune Bang
Boka har bl.a. følgende kapitler:Konsvikbygda – kjerneområde for finnebosetting? s. 42-50Finngammen : g.nr. 42, s. 120-127, gården Finngammen var opprinnelig finnerydning og sjøsamegårdHusmannsplassen Finngran, s. 155-157, omhandler særlig Sakrianna Pedersen (1850-1920) bosatt på Finnlægran ved Kvina
BIBSYS