Meberg

Slekter fra Lista
Undertittel
slekten Meberg og tilknyttede slektsgrener
Forfatter(e)
David J. Meberg og Harald D. Meberg
År
1976
Utgitt
Harald D. Meberg
Sider
415 s.