Mentzoni

Nordlandsslekten Mentzonis opprinnelse
Forfatter(e)
Nils Parelius
År
1956
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 87-89
Slekten Mentzoni i Gildeskål
Forfatter(e)
Arvid Støver og Charles Ellingsen
År
1992
Utgitt
Norsk Slektshistoriske Forening
Sider
s. 99-123