Nerigard

Ættebok for Nerigarden på Godøy
Forfatter(e)
Magnar Kruse Bjørge
År
1964
Utgitt
Eget forlag
Sider
27 bl.