Nes

Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal
Undertittel
Bergs- og Lifjerdingen (ført fram til 1970)
Bind
1
Forfatter(e)
Terje Østro
År
2002
Utgitt
Nes kommune
Sider
653
Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal
Undertittel
Nesfjerdingen : (ført fram til 1970)
Bind
2A
Forfatter(e)
Terje Østro
År
2006
Utgitt
Nes kommune
Sider
784
Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal
Undertittel
Nesfjerdingen : (ført fram til 1970)
Bind
2B
Forfatter(e)
Terje Østro
År
2007
Utgitt
Nes kommune
Sider
755
Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal
Undertittel
Nesfjerdingen : (ført fram til 1970)
Bind
4c
Forfatter(e)
Terje Østro
År
2012
Utgitt
Nes kommune
Sider
750
Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal
Undertittel
Øygardsfjerdingen : (ført fram til 1970)
Bind
5
Forfatter(e)
Terje Østro
År
2015
Utgitt
Nes kommune
Sider
908
Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal
Undertittel
Bingefjerdingen (ført fram til 1970)
Bind
6
Forfatter(e)
Terje Østro
År
2017
Utgitt
Nes kommune
Sider
890
Nesboka : bygdehistorie for Nes i Hallingdal
Bind
1
Forfatter(e)
John Rønningen
År
1981
Utgitt
Nes kommune
Sider
660 s.
Nesboka : bygdehistorie for Nes i Hallingdal
Bind
2
Forfatter(e)
John Rønningen
År
1992
Utgitt
Nes kommune
Sider
268 s.