Nitter

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Gamle ætter i Sogn
Forfatter(e): Henning Sollied
År: 1928
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 193-232
Gjestgivargarden Walaker Hotell 300 år
År: 1990
Utgitt: Walaker Hotell
Sider: 15 s.
Nitter-ætta i Sunnfjord
Forfatter(e): Einar Nitter, Hermod Nitter, Claus W.K. Nitter
År: 1943
Utgitt: Lillestrøm
Sider: 27 s.
Nitterslekten i Norge gjennom 400 år : 1568-1968
Undertittel: “Sunnfjordslekten”
Bind: 1
Forfatter(e): Claus W.K. Nitter
År: 1968
Utgitt: C.W.K.Nitter
Nitterslekten i Norge gjennom 400 år : 1568-1968
Undertittel: Slektens avstamming: slektene i Sogn og Nordland
Bind: 2
Forfatter(e): Claus W.K. Nitter
År: 1971
Sider: 140 s.
Småstykker. Ad slekten Nitter
Forfatter(e): Hermod Nitter
År: 1946
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 338-339
Småstykker. Litt om de første ledd av slekten Grüner. – Dikteren M. C. Colqvartz’ mor. – Ad familien Nitter. – Familien Brøndlund
Forfatter(e): S. H. Finne-Grønn, Hans Krag, Ragna Sollied og C. Klitgaard
År: 1946
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 145-155