Nord-Odal

Nord-Odal bygdebok
1
975
Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Nord-Odal kommune
1969
574 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Nord-Odal bygdebok
2
862
Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Nord-Odal kommune
1971
668 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Nord-Odal bygdebok
3
1267
Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Nord-Odal kommune
1973
619 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Nord-Odal bygdebok
4
1785
Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Nord-Odal kommune
1976
520 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Nord-Odal bygdebok
1
3132
Nasjonalbiblioteket
Bosetting og slekter i Sand sokn, I, Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
1995
771 s.
Birger Kirkeby
Ny, rev. og utvidet utg.
BIBSYS
Nord-Odal bygdebok
2
1055
Bosetting og slekter gnr. 25-33 i Sand sokn
Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
2003
650 s.
Magnus Amdal
Ny, rev. og utvidet utg.
BIBSYS
Nord-Odal bygdebok  : … og tillegg til bind I-V
5
821
Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Nord-Odal kommune
1977
503 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS
Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal
1634
Sør- og Nord-Odal kommuner
1966
463 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS