Nord-Odal

Nord-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Bind
1
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1969
Utgitt
Nord-Odal kommune
Sider
574 s.
Nord-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Bind
2
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1971
Utgitt
Nord-Odal kommune
Sider
668
Nord-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind
3
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1973
Utgitt
Nord-Odal kommune
Sider
619
Nord-Odal bygdebok
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind
4
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1976
Utgitt
Nord-Odal kommune
Sider
520 s.
Nord-Odal bygdebok
Undertittel
Bosetting og slekter i Sand sokn, I, Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Bind
1
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1995
Utgitt
Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider
771
Nord-Odal bygdebok
Undertittel
Bosetting og slekter gnr. 25-33 i Sand sokn
Bind
2
Forfatter(e)
Magnus Amdal
År
2003
Utgitt
Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider
650
Nord-Odal bygdebok : … og tillegg til bind I-V
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind
5
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1977
Utgitt
Nord-Odal kommune
Sider
503 s.
Odalsboka
Tittel
Undertittel
fellesbind for Nord- og Sør-Odal : Bygdehistorie inntil 1819
Forfatter(e)
Birger Kirkeby
År
1966
Utgitt
Sør- og Nord-Odal kommuner
Sider
463