Nord-Odal

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Odalsboka
Undertittel: fellesbind for Nord- og Sør-Odal : Bygdehistorie inntil 1819
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1966
Utgitt: Sør- og Nord-Odal kommuner
Sider: 463
Nord-Odal bygdebok
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Bind: 1
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1969
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 574 s.
Nord-Odal bygdebok
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Sand sokn
Bind: 2
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1971
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 668
Nord-Odal bygdebok
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 3
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1973
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 619
Nord-Odal bygdebok
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 4
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1976
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 520 s.
Nord-Odal bygdebok : … og tillegg til bind I-V
Undertittel: Gards- og slektshistorie for Mo sokn
Bind: 5
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1977
Utgitt: Nord-Odal kommune
Sider: 503 s.
Nord-Odal bygdebok
Undertittel: Bosetting og slekter i Sand sokn, I, Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Bind: 1
Forfatter(e): Birger Kirkeby
År: 1995
Utgitt: Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider: 771
Nord-Odal bygdebok
Undertittel: Bosetting og slekter gnr. 25-33 i Sand sokn
Bind: 2
Forfatter(e): Magnus Amdal
År: 2003
Utgitt: Nord-Odal kommune Odal slektshistorielag
Sider: 650