Odal

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal
1634
Sør- og Nord-Odal kommuner
1966
463 s.
Birger Kirkeby
BIBSYS