Osterøy

Gardssoga for Mjedlagardane
Forfatter(e)
Torstein Selvik
År
2000
Utgitt
Osterøy sogelag
Sider
144 s.
Osterøy bygdebok : allmennsoge
Undertittel
Frå dei eldste tider til 1870
Bind
1
Forfatter(e)
Geir Magne Kleiveland
År
2007
Utgitt
Osterøy bygdeboknemnd
Sider
573
Osterøy bygdebok : allmennsoge
Undertittel
Frå hamskiftet til i dag
Bind
2
Forfatter(e)
Geir Magne Kleiveland
År
2011
Utgitt
Osterøy bygdeboknemnd
Sider
625
Vassdal på Osterøy
Undertittel
Soga om garden og Brøkdalen
Forfatter(e)
Tore Vassdal
År
2012
Utgitt
Osterøy sogelag
Sider
199 s.
Ættesoge til Osingane
Undertittel
Om liv og lagnad i bygdene kring Valestrand frå gamal og ny tid
Forfatter(e)
Sven Strømøy
År
1944
Sider
25 s.