Raaen

Grener av Eiker-slekten Wiborg
Forfatter(e)
Yngvar Hauge
År
1966
Sider
249 s.
Hamarsbön-Raaen genealogy [Revidert utgave]
Forfatter(e)
Aagot Raaen og Eyvind Felland
År
1959
Utgitt
Eyvind Felland
Sider
146 s.
Slægtbog og stamtavler
Undertittel
over Slættemoenætten, Hildeætten, Tufteætten, Krydshaugætten, Fretheimsætten, Raaenætten og Willandsætten
Forfatter(e)
Nils Gulbrandsøn Hildeteigen
År
2016
Sider
191