Råde

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Gårder og slekter i Råde
Undertittel: Oberst Hans Bassøes opptegnelser.
Forfatter(e): Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer
År: 1968
Utgitt: Råde historielag
Sider: 750 s.
Østfold slekter
Undertittel: Del 1. Onsøy – Råde, Del 2. Rakkestad
Forfatter(e): Borghild Rebekka “Tullik” Lippert Andresen
År: 1985
Utgitt: Forfatteren
Sider: 221 s.
Rådes eldste historie
Undertittel: De første-
Bind: 1
Forfatter(e): Øystein Kock Johansen, Eigill Tangen
År: 2002
Utgitt: Råde kommune
Sider: 337
Rådes eldste historie
Undertittel: -vendt mot kontinentet : 1000-1837
Bind: 2
Forfatter(e): Knut Dørum, Eigill Tangen
År: 2005
Utgitt: Råde kommune
Sider: 544
Rådes eldste historie
Undertittel: -midt mellom byene: 1830-1940
Bind: 3
Forfatter(e): Knut Dørum, Eigill Tangen
År: 2008
Utgitt: Råde kommune
Sider: 687
Rådes eldste historie
Undertittel: Råde i vår tid : 1940-2010
Bind: 4
Forfatter(e): Finn Saugestad, Eigill Tangen
År: 2013
Utgitt: Råde kommune
Sider: 451