Rakkestad

Rakkestad : gårder, hus og folk
Undertittel
Sentrumsområdet
Bind
1
Forfatter(e)
Håvard Havin Kongsrud
År
2017
Utgitt
Rakkestad kommune
Sider
742
Rakkestad bygdebok
Undertittel
Forhistorien
Bind
1
Forfatter(e)
Øystein Johansen
År
1989
Utgitt
Rakkestad kommune
Sider
290
Rakkestad bygdebok
Undertittel
Rakkestads historie : bygdehistorien fra 1000 til 1840
Bind
2
Forfatter(e)
Aage Lunde
År
1990
Utgitt
Rakkestad kommune
Sider
600
Rakkestad bygdebok
Undertittel
Rakkestads historie : Rakkestad i fredens århundre og i en krigs- og krisetid : 1837-1940
Bind
3
Forfatter(e)
Martin Dehli
År
1996
Utgitt
Rakkestad kommune
Sider
455
Rakkestad bygdebok
Undertittel
Rakkestads historie : bygdehistorien 1940 - 2000
Bind
4
Forfatter(e)
Guro Nordby
År
2002
Utgitt
Rakkestad kommune
Sider
708
Rakkestad herred 1814-1914
Forfatter(e)
Torleiv H. Toftdahl og Carl M. Krosby
År
1914
Utgitt
Sem
Sider
2 b. i 1 (172, 324 s.)
Rakkestad og Degernes herreder 1837-1937
Forfatter(e)
L. O. Larsen, Gun. O. Storeheier og Helge Harlem
År
1937
Sider
177 + upg. s., 7 bl
Østfold slekter
Undertittel
Del 1. Onsøy - Råde, Del 2. Rakkestad
Forfatter(e)
Borghild Rebekka "Tullik" Lippert Andresen
År
1985
Utgitt
Forfatteren
Sider
221 s.