Rakkestad

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Rakkestad : gårder, hus og folk
Undertittel: Sentrumsområdet
Bind: 1
Forfatter(e): Håvard Havin Kongsrud
År: 2017
Utgitt: Rakkestad kommune
Sider: 742
Rakkestad bygdebok
Undertittel: Forhistorien
Bind: 1
Forfatter(e): Øystein Johansen
År: 1989
Utgitt: Rakkestad kommune
Sider: 290
Rakkestad bygdebok
Undertittel: Rakkestads historie : bygdehistorien fra 1000 til 1840
Bind: 2
Forfatter(e): Aage Lunde
År: 1990
Utgitt: Rakkestad kommune
Sider: 600
Rakkestad bygdebok
Undertittel: Rakkestads historie : Rakkestad i fredens århundre og i en krigs- og krisetid : 1837-1940
Bind: 3
Forfatter(e): Martin Dehli
År: 1996
Utgitt: Rakkestad kommune
Sider: 455
Rakkestad bygdebok
Undertittel: Rakkestads historie : bygdehistorien 1940 – 2000
Bind: 4
Forfatter(e): Guro Nordby
År: 2002
Utgitt: Rakkestad kommune
Sider: 708
Rakkestad herred 1814-1914
Forfatter(e): Torleiv H. Toftdahl og Carl M. Krosby
År: 1914
Utgitt: Sem
Sider: 2 b. i 1 (172, 324 s.)
Rakkestad og Degernes herreder 1837-1937
Forfatter(e): L. O. Larsen, Gun. O. Storeheier og Helge Harlem
År: 1937
Sider: 177 + upg. s., 7 bl
Østfold slekter
Undertittel: Del 1. Onsøy – Råde, Del 2. Rakkestad
Forfatter(e): Borghild Rebekka “Tullik” Lippert Andresen
År: 1985
Utgitt: Forfatteren
Sider: 221 s.