Ramnes

[Botne/Våle/Ramnes/Hof] bygdebok
Undertittel
Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540
Forfatter(e)
Egil Kristoffer Sanner
År
1960
Utgitt
Botne historielag
Sider
341
Ramnes Bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie
Bind
2-1
År
1970
Utgitt
Ramnes kommune
Sider
XVI, 654 s.
Ramnes Bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie
Bind
2-2
År
1970
Utgitt
Ramnes kommune
Sider
S. VIII, 656-1359
Ramnes Bygdebok
Undertittel
Bygdehistorie for Ramnes fra ca 1540 til ca 1900
Bind
3
Forfatter(e)
John Rønningen
År
1994
Utgitt
Ramnes kommune
Sider
509 s.