Rieber

Erkebergenserne
Forfatter(e)
Anders Magnus (medv.)
År
1985
Utgitt
Bergens tidende og J.W. Eide
Sider
78 s.
Familien G.C. Rieber i Bergen
Forfatter(e)
Chr. Rieber
År
1994
Sider
115 s.
Familien Rieber i Bergen
Forfatter(e)
Gottlieb Christian Rieber
År
1927
Utgitt
Berg
Sider
220
Familien Riebers familieliste
Forfatter(e)
Kaare R. Jebsen
År
1994
Sider
112 s. + 1 stamtavle