Roalstad

Roalstadætten i Tørdal inntil 1550
Forfatter(e)
A. E. Hedem
År
1958
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 236-257