Romedal

Romedal Almenning
2
745
27/12/2013
Nasjonalbiblioteket
Romedal almennings historie
1999
330
Odd Magnar Syversen
BIBSYS
Romedal Almenning
810
27/12/2013
Nasjonalbiblioteket
Romedal almennings historie fram til delingen i 1864
1992
247
Odd Magnar Syversen
BIBSYS
Romedal Almenning
3
835
27/12/2013
Nasjonalbiblioteket
Almenningsbrukene
1996
124
Odd Magnar Syversen
BIBSYS
Romedal Almenning
4
937
27/12/2013
Nasjonalbiblioteket
Malungen
1997
51
Odd Magnar Syversen
BIBSYS
Romedal almenning
5
827
31/12/2013
Nasjonalbiblioteket
Fløtinga i Romedal almenning
1997
75
Odd Magnar Syversen, Torstein Storbæk
BIBSYS
Romedalboka : garder og slekter
1
1086
11/09/2018
Nasjonalbiblioteket
Garder og slekter
Bygdebokkomitéen for Romedal
1967
834
Bjarne Morthoff
BIBSYS
Romedalboka
Romedalboka : garder og slekter
2
1652
11/09/2018
Nasjonalbiblioteket
Garder og slekter
Bygdebokkomitéen for Romedal
1970
615
Bjarne Morthoff
BIBSYS
Romedalboka
Romedalboka : garder og slekter
3
975
11/09/2018
Nasjonalbiblioteket
Garder og slekter
Bygdebokkomitéen for Romedal
1979
767
82-7104-059-6
Jacob Sverre Løland, Bjarne Morthoff
BIBSYS
Romedalboka
Romedalboka : garder og slekter
4
965
Vallset sogn
Bygdebokkomitéen for Romedal
1985
650
82-7104-140-1
Jacob Sverre Løland
BIBSYS
Romedalboka
Romedalboka : garder og slekter
5-1
2386
Nasjonalbiblioteket
Vallset sogn
Bygdebokkomitéen for Romedal
1992
652
82-992727-2-6
Jacob Sverre Løland
BIBSYS
Romedalboka