Romedal

Romedalboka : garder og slekter
5-2
1239
Vallset sogn
Bygdebokkomitéen for Romedal
1993
664
82-992727-3-4
Jacob Sverre Løland
BIBSYS
Romedalboka