Rønning

Fem slekter frå Hjørundfjord
Forfatter(e)
Bernt M. Håndlykken, Rune Håndlykken og Kjell Rønning
År
1996
Utgitt
K. Rønning
Sider
247 s.
Skiensfamilien Flood
Undertittel
og dens legatberettigede descendenter
Forfatter(e)
Jørgen Wright Flood
År
1884
Utgitt
A W Brøgger
Sider
41