Røyken

Røyken bygd før og nu [1. utg.]
Forfatter(e)
A. Killingstad
År
1928
Utgitt
Med bidrag av Røyken herredsstyreog Røykens bank a/s
Sider
623 s.
Røyken bygd før og nu [2. faksimile]
Forfatter(e)
A. Killingstad
År
2001
Utgitt
Vett & viten
Sider
623 s.
Røyken bygd før og nu [Faksimile]
Forfatter(e)
A. Killingstad
År
1987
Utgitt
Gunnar Kristiansen