Rye

Celebrating 150 years in
Undertittel
The story of the Rye, Methus, Sanderson, Svensrud, Swenson, Johnson, Paulson families
Forfatter(e)
Harriet A. Rye Madson
År
1996
Utgitt
Harriet A. Rye Madson
Sider
V, 517 s.
Danske patricierslægter
Bind
1
Forfatter(e)
Wilhelm von Antoniewitz
År
1956
Utgitt
J.H. Schultz
Sider
228 s.
Familien Rye i Hodalen : med sidegrene
Forfatter(e)
Karl Rye
År
1929
Sider
2 bl. + 48 s.
Militærslekten Rye
Forfatter(e)
Didrik Rye Heyerdahl
År
1976
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
s. 103-130
Olaf Ryes saga : Optegnelser, dagbøker og breve
Forfatter(e)
Peter Frederik Rist
År
1899
Utgitt
Nordisk forlag
Sider
275 s.
Slekta frå Madsbruket på Rye
Undertittel
frå 1789 til i dag
Forfatter(e)
Aase Ryssdal Sæther
År
1992
Utgitt
Aa. R. Sæther
Sider
170 s.