Salten

Utmarksfolket : om samer i Salten og nyryddingsplasser i Gildeskål på 1700- og 1800-tallet
1064
Halsøy i Vefsn
1981
135 s.
Rolv Nesje
Bodø bibliotek
Ætt og odel
Ætt og odel
2
777
Slekt i Salten
1985
24 s.
Trygve Engen
BIBSYS