Salten

Utmarksfolket : om samer i Salten og nyryddingsplasser i Gildeskål på 1700- og 1800-tallet
Rolv Nesje
1981
135 s.
Halsøy i Vefsn
Bodø bibliotek
Ætt og odel
2
Slekt i Salten
Trygve Engen
1985
24 s.
BIBSYS