Sauda

Sauda : Garder og ætter personregister
Forfatter(e)
Jørg Eirik Waula
År
1995
Utgitt
Rogaland historie- og ættesogelag
Sider
39 s.
Soga om Sauda
Undertittel
Gardar og ætter : gnr. 1 - gnr. 27
Bind
1
Forfatter(e)
Arnvid Lillehammer
År
1973
Utgitt
Sauda kommune
Sider
645 s.
Soga om Sauda
Undertittel
Gardar og ætter : gnr. 28 - gnr. 54
Bind
2
Forfatter(e)
Arnvid Lillehammer
År
1974
Utgitt
Sauda kommune
Sider
792 s.
Soga om Sauda
Undertittel
Bygdesoga før 1880, med eit bidrag av Lisbeth Prøsch-Danielsen
Bind
3
Forfatter(e)
Arnvid Lillehammer
År
1991
Utgitt
Sauda kommune
Sider
643 s
Soga om Sauda
Undertittel
Bygdesoga 1880-1940
Bind
4
Forfatter(e)
Arnvid Lillehammer
År
2002
Utgitt
Sauda kommune
Sider
640 s.