Singsås

Singsåsboka
Undertittel
Folk og samfunn
Bind
1-1
År
1996
Utgitt
Singsås bygdeboknemnd og Midtre Gauldal kommune
Sider
607
Singsåsboka
Undertittel
Gards- og slektshistorie
Bind
2
Forfatter(e)
Per O Rød
År
1994
Utgitt
Singsås bygdeboknemnd og Midtre Gauldal kommune
Sider
421
Singsåsboka
Undertittel
Gards- og slektshistorie
Bind
3
Forfatter(e)
Per O Rød
År
1994
Utgitt
Singsås bygdeboknemnd og Midtre Gauldal kommune
Sider
503
Singsåsboka
Undertittel
Næringsliv, handel, samferdsel
Bind
1-2
År
1992
Utgitt
Singsås bygdeboknemnd og Midtre Gauldal kommune
Sider
476