Skjervum

Skjerven – Skjervum
Forfatter(e)
Bjørn J. Rosenberger
År
1960
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
s. 277