Slektsbøker

Angellslektens gravkrypt
838
Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl
2001
39 s.
Harald Nissen
Forfatteren redegjør for skikken med begravelser inne i Nidarosdomen, som ble vanlig blant adelen på 1600 tallet. Han tar spesielt for seg Angellslektens gravkrypt.
Inneholder også informasjon om slekten Angell
BIBSYS