SlektsbøkerEi Haram-slekt anno 1987
Liv Godø
1987
Giske folkebibliotek
Ei liti ættarlista
Andreas Liset
1947
77 s.
Øystese & co trykkeri
Stord folkebibliotek
Ei Selgjords-ætt
Tov Flatin
1924
15 s.
Norig
Telemarksbiblioteket
Ei ættetavla frå reformasjonstida
Oddvar Grønli
1952
s. 209-244
Norsk slektshistorisk forening
NST bind 13
Eidsvollsmennene hvem var de?
Anders Bjønnes
2014
320
Norsk slektshistorisk forening
978-82-998428-2-2
BIBSYS
15/07/2014
Eivind Smedssons etterslekt (Del 1)
Odd Ottesen
1996
s. 13-48
Norsk Slektshistoriske Forening
NST bind 35
En bygdematador og slekta hans
Den allestedsnærværende Gudbrand Tovsson på Mårem
Odd Arne Helleberg
2008
s. 147-176
Norsk Slektshistoriske Forening
NST bind 41
En haandverkerslekt i Skiensfjorden
Wilhelm Henrik Carl Swensen
19??
11 s.
Skien bibliotek
En innflytterfamilie i Fredrikshald og dens svenske herkomst
N. Hjorth
1978
s. 185-198
Norsk Slektshistorisk Forening
NST bind 26